Môi giới hoàng hôn (Phần 3)

Môi giới hoàng hôn (Phần 3)

Selling Sunset (Season 3) (2020)

Nội dung phim Môi giới hoàng hôn (Phần 3)

Thay đổi lớn cập bến Tập đoàn Oppenheim khi họ chốt được một vụ lớn, hội chị em cân nhắc bước tiến trong sự nghiệp, và một nhà môi giới đối mặt với vụ chia tay ầm ĩ.