Miền viễn Tây ngày ấy

Miền viễn Tây ngày ấy

Once Upon a Time in the West (1968)

Nội dung phim Miền viễn Tây ngày ấy

Trong phim cao bồi viễn tây hùng tráng này, ông trùm đường sắt thuê một tay súng rắn rỏi để giết bất cứ ai cản đường con ngựa sắt xuyên Mỹ của mình.