Mật vụ Snowden

Mật vụ Snowden

Snowden (2016)

Nội dung phim Mật vụ Snowden

Bộ phim giật gân đi cùng Edward Snowden: Từ một tân binh đến chuyên viên phân tích bất mãn với chính phủ, quyết vạch trần các chương trình giám sát diện rộng của Hoa Kỳ.