Ma Tốt Nghiệp

Ma Tốt Nghiệp

Ghost Graduation (2012)

Nội dung phim Ma Tốt Nghiệp

Một giáo viên có khả năng huyền bí giúp một nhóm ma tốt nghiệp trung học.