Like Crazy

Like Crazy

Like Crazy (2011)

Nội dung phim Like Crazy

Một sinh viên đại học người Anh phải lòng một sinh viên Mỹ, chỉ để rồi phải xa anh ta khi cô ấy bị cấm vào Mỹ sau khi ở quá hạn visa.

Tags