Liên Minh Huyền Thoại: Khởi Nguồn

Liên Minh Huyền Thoại: Khởi Nguồn

League of Legends: Origins (2019)

Nội dung phim Liên Minh Huyền Thoại: Khởi Nguồn

Liên Minh Huyền Thoại: Khởi Nguồn - kể về Người hâm mộ, chuyên gia và đội ngũ sáng tạo trải lòng về hành trình của "Liên Minh Huyền Thoại" , từ bản chơi thử miễn phí đến môn thể thao điện tử hàng đầu thế giới.