Lật tẩy (Phần 1)

Lật tẩy (Phần 1)

Busted! (Season 1) (2018)

Nội dung phim Lật tẩy (Phần 1)

Trong khi giải quyết những bí ẩn khác nhau ở mỗi tập của chương trình trò chơi này, bảy thám tử bắt tay vào giải đáp bí ẩn lớn nhất: Chuyện gì xảy ra với dự án D?