Lan Quế Phường

Lan Quế Phường

Lan Kwai Fong (2011)

Nội dung phim Lan Quế Phường

Phim nói về cuộc sống về đêm ở Lan Quế Phường, những cám dỗ đầy rẫy trước mắt bạn trẻ và những quan niệm thoáng về tình yêu, tình dục của giới trẻ Hồng Kông ngày nay.