Ký Sinh Thú: Phần 2

Ký Sinh Thú: Phần 2

Parasyte: Part 2 (2015)

Nội dung phim Ký Sinh Thú: Phần 2

Nhân loại đang bị tấn công bởi những ký sinh trùng ngoài hành tinh ăn thịt người bắt chước con người. Một trái phiếu ký sinh trùng với chủ nhà học sinh trung học trẻ của mình, và anh ta thuyết phục ký sinh trùng để giúp anh ta ngăn chặn những người khác.