Kỵ sĩ dẫn đường của nhà vua

Kỵ sĩ dẫn đường của nhà vua

Elesin Oba: The King's Horseman (2022)

Nội dung phim Kỵ sĩ dẫn đường của nhà vua

Sau khi vua của anh qua đời, một kỵ sĩ phải hy sinh chính mình để phục vụ chủ nhân ở thế giới bên kia. Nhưng rồi sự phân tâm đột ngột dẫn đến bi kịch không ngờ.