Kulipari: Đội quân ếch

Kulipari: Đội quân ếch

Kulipari: An Army of Frogs (2016)

Nội dung phim Kulipari: Đội quân ếch

Trong câu chuyện về lòng quả cảm và chủ nghĩa anh hùng, đội quân ếch can trường ra trận chiến đấu với lũ bọ cạp độc ác liên minh với nhện nhằm khuất phục loài lưỡng cư.