Knight of Cups

Knight of Cups

Knight of Cups (2015)

Nội dung phim Knight of Cups

Một nhà văn đắm chìm trong tất cả những gì Los Angeles và Las Vegas phải cung cấp, đảm nhận việc tìm kiếm tình yêu và bản thân thông qua một loạt các cuộc phiêu lưu với sáu phụ nữ khác nhau.