Kiểm Soát

Kiểm Soát

Lovely Molly (2011)

Nội dung phim Kiểm Soát

Molly mới cưới chuyển đến ngôi nhà của người cha quá cố ở vùng nông thôn, nơi những ký ức đau buồn sớm bắt đầu ám ảnh cô.