Kì Nghỉ Kinh Hoàng

Kì Nghỉ Kinh Hoàng

Holidays (2016)

Nội dung phim Kì Nghỉ Kinh Hoàng

Phim Kì Nghỉ Kinh Hoàng - Holidays 2016: Là một chuỗi các phim đưa những điều đặc biệt đen tối vào những ngày nghỉ phố biến và được yêu thích nhất bằng việc thách thức phong tục tập quán, truyền thống và đạo giáo.