Không còn gì để mất 2

Không còn gì để mất 2

Nothing to Lose 2 (2019)

Nội dung phim Không còn gì để mất 2

Khi tranh cãi bủa vây nhà thờ truyền giáo mà ông góp công sáng lập, Edir Macedo phải đối phó với sự phản bội, chính trị, mất mát cá nhân trong phần tiểu sử tiếp theo này.