Không còn gì để mất

Không còn gì để mất

Nothing to Lose (2018)

Nội dung phim Không còn gì để mất

Bộ phim tiểu sử này theo dấu quá trình trở thành người nổi tiếng của một nhân vật gây tranh cãi: lãnh tụ Phúc Âm người Brazil, kiêm ông lớn trong kinh doanh, Edir Macedo.