Khát Vọng Đổi Đời

Khát Vọng Đổi Đời

Minari (2020)

Nội dung phim Khát Vọng Đổi Đời

Một gia đình Hàn Quốc bắt đầu một trang trại vào những năm 1980 Arkansas.