Kế hoạch tình yêu (Phần 2)

Kế hoạch tình yêu (Phần 2)

The Hook Up Plan (Season 2) (2019)

Nội dung phim Kế hoạch tình yêu (Phần 2)

Bốn tháng sau khi chia tay các cô bạn thân, Elsa trở lại Paris. Nhưng những bí mật tội lỗi lại làm tổn hại tới tình yêu và tình bạn của cô.