Kế Hoạch Đào Thoát

Kế Hoạch Đào Thoát

Getaway Plan (2017)

Nội dung phim Kế Hoạch Đào Thoát

Phim Kế Hoạch Đào Thoát - Getaway Plan 2017: Kể về Víctor, một tay siêu trộm cùng hợp tác với băng cướp người Nga để thực hiện phi vụ tấn công ngân hàng.