Kế hoạch D

Kế hoạch D

The D Train (2015)

Nội dung phim Kế hoạch D

Đảm nhận việc lên kế hoạch cho cuộc họp lớp trung học sau 20 năm, kẻ thất bại nọ nghĩ mình đã thành công lớn khi mời được một cựu học sinh có chút tiếng tăm đến tham dự.