Kẻ đưa tin

Kẻ đưa tin

Moby Dick (2011)

Nội dung phim Kẻ đưa tin

Vụ nổ cầu được che đậy thành cuộc tấn công khủng bố, thúc đẩy các nhà báo vạch trần một nhóm người đồng mưu đầy quyền lực đang kiểm soát chính phủ.