Kẻ đeo bám (Phần 2)

Kẻ đeo bám (Phần 2)

You (Season 2) (2019)

Nội dung phim Kẻ đeo bám (Phần 2)

Hãy gặp gỡ Will Bettelheim. Anh không còn là Joe. Anh vừa đến Los Angeles và đã thề tránh xa yêu đương. Nhưng tình yêu, giống như kẻ sát nhân, luôn có cách tìm ra bạn.