Kajillionaire

Kajillionaire

Kajillionaire (2020)

Nội dung phim Kajillionaire

Cuộc sống của một người phụ nữ bị đảo lộn khi cha mẹ tội phạm của cô mời một người ngoài tham gia cùng họ vào một trận cướp chìm lớn mà họ đang lên kế hoạch.