I.Q.

I.Q.

I.Q. (1994)

Nội dung phim I.Q.

Hi vọng giành được trái tim của một nhà toán học, một thợ máy sành đời tìm đến sự giúp đỡ từ người chú nổi tiếng của người yêu tương lai của mình: Albert Einstein.