Ikuta Toma: Thử thách ca vũ kỹ

Ikuta Toma: Thử thách ca vũ kỹ

Sing, Dance, Act: Kabuki featuring Toma Ikuta (2022)

Nội dung phim Ikuta Toma: Thử thách ca vũ kỹ

Kịch, di sản, linh hồn. Nam diễn viên Ikuta Toma tập luyện cho vở diễn kabuki đầu tiên cùng người bạn lâu năm là nam diễn viên kabuki Onoe Matsuya.