Huyền thoại Zorro

Huyền thoại Zorro

The Legend of Zorro (2005)

Nội dung phim Huyền thoại Zorro

Zorro trở lại trong phần tiếp theo để ngăn chặn một âm mưu chính trị, chinh phục lại vợ và dành thời gian cho con trai – trong khi vẫn giữ kín thân phận của mình.