Huyền thoại của tương lai (Phần 7)

Huyền thoại của tương lai (Phần 7)

DC's Legends of Tomorrow (Season 7) (2021)

Nội dung phim Huyền thoại của tương lai (Phần 7)

Kẻ lừa đảo du hành thời gian Rip Hunter phải tuyển dụng một đội gồm các anh hùng và nhân vật phản diện để giúp ngăn chặn một ngày tận thế có thể ảnh hưởng không chỉ đến Trái đất mà còn mọi lúc.