Hướng dẫn xây dựng gia đình hoàn hảo

Hướng dẫn xây dựng gia đình hoàn hảo

The Guide to the Perfect Family (2021)

Nội dung phim Hướng dẫn xây dựng gia đình hoàn hảo

Một cặp đôi ở Québec đối mặt với khó khăn, áp lực và kỳ vọng cao trong việc nuôi dạy con cái ở một xã hội ám ảnh với thành công và hình ảnh trên mạng xã hội.