Hotel Inferno 3: The Castle of Screams

Hotel Inferno 3: The Castle of Screams

Hotel Inferno 3: The Castle of Screams (2021)

Nội dung phim Hotel Inferno 3: The Castle of Screams

Frank, mặc dù bạn đã lấy lại yếu tố lửa, bạn vẫn bị mắc kẹt trong khách sạn địa ngục địa ngục Inferno. Bây giờ bạn phải lấy lại phần tử ICE và thực hiện bước thứ hai về phía sự phục sinh của bạn.