HiGH&LOW: Cuộc chiến băng đảng – Bản điện ảnh

HiGH&LOW: Cuộc chiến băng đảng – Bản điện ảnh

High & Low The Movie (2016)

Nội dung phim HiGH&LOW: Cuộc chiến băng đảng – Bản điện ảnh

Năm băng đảng đối thủ thống trị khu vực SWORD đoàn kết để đối đầu với cuộc tấn công mạnh mẽ của 500 thành viên do ông trùm băng đảng huyền thoại cầm đầu.