High on the Hog: Ẩm thực Mỹ gốc Phi đã thay đổi Hoa Kỳ như thế nào

High on the Hog: Ẩm thực Mỹ gốc Phi đã thay đổi Hoa Kỳ như thế nào

High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America (2021)

Nội dung phim High on the Hog: Ẩm thực Mỹ gốc Phi đã thay đổi Hoa Kỳ như thế nào

Ẩm thực người da đen chính là ẩm thực Mỹ. Cùng đầu bếp kiêm nhà văn Stephen Satterfield theo dấu món ngon xuyên suốt từ châu Phi đến Texas trong loạt phim tài liệu này.