Hành Trình Theo Dấu Brady

Hành Trình Theo Dấu Brady

80 for Brady (2023)

Nội dung phim Hành Trình Theo Dấu Brady

Một bộ tứ người bạn thân lớn tuổi quyết định sống hết mình bằng cách tham gia một chuyến đi hoang dã đến Super Bowl LI để xem người hùng Tom Brady của họ thi đấu.