Hành Tinh Hỗn Loạn

Hành Tinh Hỗn Loạn

Chaos Walking (2021)

Nội dung phim Hành Tinh Hỗn Loạn

Hai người bạn đồng hành không chắc chắn bắt đầu vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm xuyên qua vùng đất xấu của một hành tinh chưa được khám phá khi họ cố gắng thoát khỏi một thực tế nguy hiểm và mất phương hướng, nơi tất cả những suy nghĩ được nhìn thấy và nghe bởi mọi người.