Gửi Người Da Màu

Gửi Người Da Màu

Dear White People (2017)

Nội dung phim Gửi Người Da Màu

Phim Gửi Người Da Màu - Dear White People 2017: Tại trường cao đẳng Ivy League, một nhóm sinh viên phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc từ màu da của chính họ.