Greenleaf (Phần 1)

Greenleaf (Phần 1)

Greenleaf (Season 1) (2016)

Nội dung phim Greenleaf (Phần 1)

Các thành viên nhà Greenleaf quản lý một nhà thờ lớn ở Memphis, nhưng họ lại bị vấy bẩn bởi lòng tham, nhục dục và những lỗi lầm trong công việc cùng cuộc sống riêng.