Grace và Frankie (Phần 3)

Grace và Frankie (Phần 3)

Grace and Frankie (Season 3) (2017)

Nội dung phim Grace và Frankie (Phần 3)

Trong lúc Grace và Frankie cố gắng gây dựng việc kinh doanh, họ cũng phải tiếp tục đương đầu với các vấn đề gia đình và những rạn nứt trong tình bạn.