Góa Phụ Đen

Góa Phụ Đen

Black Widow (2021)

Nội dung phim Góa Phụ Đen

Natasha Romanoff đối mặt với những phần tối hơn của sổ cái của cô ấy khi một âm mưu nguy hiểm với những mối quan hệ với quá khứ của cô.