Giải Cứu Địa Cầu 2: Miền Nhiệt Đới

Giải Cứu Địa Cầu 2: Miền Nhiệt Đới

Occupation: Rainfall (2021)

Nội dung phim Giải Cứu Địa Cầu 2: Miền Nhiệt Đới

Hai năm sau khi người ngoài hành tinh hạ cánh xuống Trái đất, những người sống sót từ Sydney, Australia sẽ phải chiến đấu trong một cuộc chiến tuyệt vọng khi số lượng thương vong tiếp tục tăng lên.