Giấc mơ Mỹ - Một, từ nhiều

Giấc mơ Mỹ - Một, từ nhiều

Out of Many, One (2018)

Nội dung phim Giấc mơ Mỹ - Một, từ nhiều

Trong phim tài liệu ngắn này, một nhóm nam nữ đa dạng bàn luận về hành trình của riêng mình khi chuẩn bị cho bài kiểm tra nhập quốc tịch Mỹ.