Exodus: Cuộc Chiến Chống Pharaoh

Exodus: Cuộc Chiến Chống Pharaoh

Exodus: Gods and Kings (2014)

Nội dung phim Exodus: Cuộc Chiến Chống Pharaoh

Kinh thánh Epic Exodus: Các vị thần và các vị vua Stars Christian Bale là Moses, khi bộ phim mở ra, chiến đấu với anh trai Ramkes (một Joel Edgerton đầu cạo), để giúp bảo vệ Ai Cập, được cai trị bởi cha, Seti (John Turturro) cai trị . Trong trận chiến, Moses cứu cuộc sống rames, khiến những con đường sợ hãi sợ rằng anh trai mình sẽ là một ngày nào đó là Vua vì nó phù hợp với một lời tiên tri được truyền lại bởi một trong những nhà tâm linh đáng tin cậy của Seti. Ngay sau cái chết của Seti, Moses, người thực sự là người Do Thái và không phải Ai Cập, bị trục xuất. Tuy nhiên, ông trở thành người lãnh đạo của người Do Thái và lãnh đạo một cuộc nổi loạn, với sự giúp đỡ của một vị thần phẫn nộ, chống lại người Ai Cập đó ..