Emily Ở Paris (Phần 2)

Emily Ở Paris (Phần 2)

Emily in Paris (Season 2) (2021)

Nội dung phim Emily Ở Paris (Phần 2)

Emily Ở Paris (Phần 2) này sẽ vui hơn. Thời trang hơn. Nhiều phốt hơn. Khi Emily ngày càng vững chắc ở Paris, hậu quả từ một đêm nồng cháy có thể đẩy cô vào rắc rối.