Dưới Bóng Mộc Miên

Dưới Bóng Mộc Miên

House Of The Dark Shadows (2021)

Nội dung phim Dưới Bóng Mộc Miên

Malai được sắp đặt vào cuộc hôn nhân với Wisan Ratchamaitri, một người đàn ông giàu có. Bắt đầu cuộc sống mới trong gia đình hào môn nhưng Malai không hề ngờ rằng chồng mình là một người đồng tính. Và đây cũng là khởi nguồn cho mọi bi kịch.