Đừng Ngủ Khi Đứa Bạn Còn Thức

Đừng Ngủ Khi Đứa Bạn Còn Thức

Don't Sleep (2021)

Nội dung phim Đừng Ngủ Khi Đứa Bạn Còn Thức

Naeun đang có một bữa tiệc chào mừng cùng nhau và họ say xỉn và họ đã bắt đầu xúc than với nhau ...