DreamWorks: Những bí mật tuyệt vời của gấu trúc Kung Fu

DreamWorks: Những bí mật tuyệt vời của gấu trúc Kung Fu

DreamWorks Kung Fu Panda Awesome Secrets (2008)

Nội dung phim DreamWorks: Những bí mật tuyệt vời của gấu trúc Kung Fu

Trong loạt phim phiêu lưu này, Po kể lại cách các đại hiệp Tê Giác Sấm, Ngưu Bão và Cá Sấu gặp gỡ và thực hiện thử thách lớn nhất của Sư phụ.