Đôi cánh tham vọng

Đôi cánh tham vọng

As the Crow Flies (2022)

Nội dung phim Đôi cánh tham vọng

Một người hâm mộ trẻ tìm cách vào phòng tin của một biên tập viên dày dạn nhưng nhanh chóng phải đối mặt với mặt tối của tham vọng, sự đố kị và khát khao được lên hình.