Dirty Daddy: Tưởng nhớ Bob Saget

Dirty Daddy: Tưởng nhớ Bob Saget

Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute (2022)

Nội dung phim Dirty Daddy: Tưởng nhớ Bob Saget

Bạn bè và gia đình của Bob Saget cùng Jim Carrey, Chris Rock, Jeff Ross, John Stamos, v.v. tôn vinh diễn viên hài quá cố trong một đêm đầy ắp tiếng cười và âm nhạc.