Digimon Adventure tri. Part 6: Future

Digimon Adventure tri. Part 6: Future

Digimon Adventure tri. Part 6: Future (2018)

Nội dung phim Digimon Adventure tri. Part 6: Future

Digidestined phải đứng cùng nhau để ngăn chặn thế giới kỹ thuật số nuốt thế giới thực.