Digimon Adventure tri. Part 1: Reunion

Digimon Adventure tri. Part 1: Reunion

Digimon Adventure tri. Part 1: Reunion (2015)

Nội dung phim Digimon Adventure tri. Part 1: Reunion

Sau nhiều năm không hoạt động, tập hợp lại Digidestined với Digimon của họ để cứu thế giới của họ, nhưng có nhiều năm thay đổi nhân vật của họ quá nhiều?