David Letterman: Buổi diễn hạ màn

David Letterman: Buổi diễn hạ màn

That’s My Time with David Letterman (2022)

Nội dung phim David Letterman: Buổi diễn hạ màn

David Letterman mời một số ngôi sao hài độc thoại triển vọng và đình đám nhất đến biểu diễn một tiết mục rồi ngồi lại cùng trò chuyện.