Đại Hán Hiền Hậu Vệ Tử Phu

Đại Hán Hiền Hậu Vệ Tử Phu

The Virtuous Queen Of Han (2014)

Nội dung phim Đại Hán Hiền Hậu Vệ Tử Phu

Đại Hán Hiền Hậu Vệ Tử Phu là bộ phim truyền hình phát sóng năm 2014 với đề tài cung đấu, kể về cuộc đời của Hiếu Vũ Tư Hoàng hậu Vệ Tử Phu, một nhân vật có thật sống vào thời Hán Vũ Đế của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.